Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la Facultatea de Litere - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Litere
Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România

Decanat: Tel. 0262.276.305
Secretariat: Tel. 0262.276.305
Email: contact@litere.utcluj.ro

Admitere 2019 - Masterat

METODOLOGIA DE ADMITERE (include tematica, bibliografia și modalitatea de desfășurare a probei - p. 11)

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS

 

Domeniul / Specializarea: Calendar: Calculul mediei de admitere:

Filologie / Literatura română şi modernismul european (LRME)

Filologie / Limba română în context european (LRCE)

Filologie / Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)

Filologie / Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)

Studii culturale / Etnoturism-Etnologia şi turismul cultural (ETT)

Studii culturale / Comparative Studies in European Cultures and Civilisations (CSEC)
- cu predare în limba engleză -

Filosofie / Drepturile omului (DO)

Asistenţă socială / Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (AISPVD)

Teologie / Teologie creştină şi spiritualitate europeană (TCSE)

Arte vizuale / Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)

Sesiunea iulie 2019

-   Înscrierea candidaților:  18-20, 22-26 iulie, orele: 9:00-15:00

-   Proba orală (interviu): 27 iulie, orele 9:00 – 15:00

-   Afişarea rezultatelor iniţiale: 29 iulie, ora 10:00.

-   Depunerea contestațiilor: 29 iulie, orele: 10:00 – 14:00

-   Rezolvarea contestațiilor: 29 iulie, orele: 14:00 – 15:00

-   Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor:29 iulie, ora 19:00.

-   Etapa 1 de confirmări: 30 iulie, orele: 9:00-15:00.

-   Afișare rezultate după etapa 1 de glisări: 30 iulie, ora 22:00.

-   Etapa 2 de confirmări: 31 iulie, orele: 9:00-15:00.

-   Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie, ora 20:00.

Sesiunea septembrie 2019

-   Înscrierea candidaților: 16-18 septembrie,  orele: 9:00-15:00; 19 septembrie,  orele: 9:00-12:00

-   Proba orală (interviu): 19 septembrie, orele:  12.00-15.00

-   Afişarea rezultatelor iniţiale: 19 septembrie, ora 18:00.

-   Depunerea contestațiilor: 19 septembrie, orele: 18:00 – 19:00.

-   Rezolvarea contestațiilor: 19 septembrie, orele: 19:00 – 20:00

-   Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 19 septembrie, ora 21:00.

- Confirmări: 20 septembrie, orele: 9:00 - 15:00.

- Afişarea rezultatelor finale: 20 sept., ora 20:00.

Media de admitere

MA = 0,5 PO + 0,5 ML

MA- media de admitere

PO- nota la proba orală (interviu)

ML- media examenului de licență/diplomă

 

Documentele necesare pentru înscriere sunt:

a)     Cerere de înscriere – se completează la înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;

b)     Diploma de licenţă (sau echivalentă) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent), în original sau în copie certificată de CCO;

c)      Supliment la diplomă pentru promoţiile anterioare, în original sau în copie certificată de CCO;

d)     Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul de ani în care candidatul a beneficiat de alocaţie bugetară la studii de tip master;

e)     Certificat naştere, în copie certificată de CCO;

f)       Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;

g)     Două fotografii 3 / 4 cm;

h)     Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;

i)       Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.

j)       Dacă este cazul, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită;

k)     Dosar plic. Pe dosarul plic se vor scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

l)       Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul (CCO).

m)      În cazul candidaţilor care prezintă acte de identitate, de studii şi adeverinţe medicale eliberate în afara României, este necesară suplimentarea dosarului cu o traducere autorizată a acestora în limba română, engleză sau franceză

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter