Admitere 2020 - Masterat

REZULTATE FINALE

Rezultate finale admitere master 30 iulie

Candidați internaționali

Respinși

 

 

Domenii de studiu / specializări și persoane de contact:

 

Filologie / Literatura română şi modernismul european (LRME)
 prof. univ. dr. Gheorghe Glodeangheorgheglodean57@gmail.com, 0745 957 120

 

Filologie / Limba română în context european (LRCE)
PREZENTARE
 prof. univ. dr. Oliviu Felecanolifelecan@yahoo.com, 0743 770 876;
 prof. univ. dr. Daiana Felecandaiana18felecan@yahoo.com, 0745 803 381

 

Filologie / Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)
PAGINĂ WEB
 conf. univ. dr. Adrian Oțoiuadmiteri@otoiu.com,
 conf. univ. dr. Ligia Tomoiagăligiatomoiaga@gmail.com, 0743 285 364,
 lector univ. dr. Anamaria Fălăușanamariafelecan@gmail.com, 0743 347 720

 

Filologie / Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)
PREZENTARE
 conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Sisermanela_munteanu@yahoo.com, 0740 030 434
 lector univ. dr. Ioana Bud, 0745 216 089

 

Studii culturale / Etnoturism - Etnologia şi turismul cultural (ETT)
PAGINĂ WEB | FACEBOOK
 conf. univ. dr. Delia Suiogandelia.suiogan@cunbm.utcluj.ro, 0726 703 286

 

Filosofie / Drepturile omului (DO)
PAGINĂ WEB | FACEBOOK
 conf. univ. dr. Daniela Duncadaniela.dunca@cunbm.utcluj.ro, 0766 346 452

 

Asistenţă socială / Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi (AISPVD)
PAGINĂ WEB
 lector univ. dr. Adriana Călăuzadrianacalauz@yahoo.com, 0751 775 081

 

Teologie / Teologie creştină şi spiritualitate europeană (TCSE)
PAGINĂ WEB
 lector univ. dr. Valerian Marianmarianvalerian@yahoo.com, 0724 510 533

 

Arte vizuale / Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIPC)
PAGINĂ WEB | FACEBOOK
 lector univ. dr. Greti Papiugretipapiu@gmail.com, 0745 823 305

 

Calendarul admiterii:

Sesiunea iulie 2020

  • Înscrierea candidaților:  14-24 iulie;
  • Proba orală (interviu telefonic):27 iulie, orele 9:00 – 15:00;
  • Afişarea rezultatelor iniţiale: 28 iulie, ora 9:00;
  • Depunerea contestațiilor: 28 iulie, orele: 9:00 – 11:00;
  • Rezolvarea contestațiilor: 28 iulie, orele: 11:00 – 12:00;
  • Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 28 iulie, ora 13:00;
  • Etapa 1 de confirmări: 29 iulie, orele: 9:00-20:00;
  • Afișare rezultate după etapa 1 de glisări: 29 iulie, ora 22:00;
  • Etapa 2 de confirmări: 30 iulie, orele: 9:00-19:00;
  • Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie, ora 20:00.

Sesiunea septembrie 2020

  • Înscrierea candidaților: 10-16 septembrie;
  • Proba orală (interviu telefonic): 17 septembrie, orele:  9.00-15.00;
  • Afişarea rezultatelor iniţiale: 17 septembrie, ora 18:00;
  • Depunerea contestațiilor: 17 septembrie, orele: 18:00 – 19:00;
  • Rezolvarea contestațiilor: 17 septembrie, orele: 19:00 – 20:00;
  • Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor: 17 septembrie, ora 22:00;
  • Confirmări: 18 septembrie, orele: 9:00 - 21:00.
  • Afişarea rezultatelor finale: 18 sept., ora 22:00.

Modalitatea de concurs:

  • - Admitere, cu o probă de concurs (interviu);
  • - Proba orală (interviu) se va desfăşura utilizând mijloace de comunicare online (Whatsapp) sau convorbire telefonică. În data de 27 iulie, în intervalul orar 9:00-15:00, comisia de admitere formată din două cadre didactice vor apela candidatul pe numărul de telefon comunicat de acesta pe platforma de înscriere online. Timpul alocat fiecărui candidat pentru proba orală este de 10 minute.
  • - Cunoştinţele specifice fiecărui domeniu de studiu sunt verificate conform Anexei 2 - Tematica, bibliografia și modalitatea de desfășurare a probei orale (interviu).
  • - Modul de calcul al mediei de admitere:
   - MA = 0,5 PO + 0,5 ML
   - MA - media de admitere
   - PO - nota la proba orală (interviu)
   - ML - media examenului de licență/diplomă

Documentele necesare pentru înscriere

Candidații vor încărca pe platforma de admitere online un dosar care va conține obligatoriu următoarele documente, în format electronic:

 

a) Diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) sau adeverinţă de absolvire (numai pentru promoţia din anul curent);
b) Supliment la diplomă (pentru promoţiile anterioare);
c) Certificat de naștere;
d) Cartea sau buletinul de identitate;
e) Adeverinţă medicală;
f) Dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
g) Certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

Taxa de înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii de master, candidaţii vor achita o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (online, sau prin Ordin de Plată). Cuantumul taxei este de 150 lei din care:

 

a) Taxa de admitere la UTCN: 50 lei;
b) Taxa pentru procesarea dosarului: 100 lei.

 

În cazul achitării taxei de înscriere prin ordin de plată (OP), dovada plății se va încărca în contul candidatului, secțiunea Plăți

 

Detaliile de plată sunt:

 

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
BANCA: TREZORERIA CLUJ
COD FISCAL: 4288306
CONT RO35TREZ21620F330500XXXX

 

La mențiuni, pe OP se vor completa numele persoanei pentru care s-a făcut plata și facultatea la care și-a depus prima opțiune!

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter