Anunț burse sociale, sem. II, 2022-2023

Dosarele se depun până în data de 17.03.2023 la Secretariatul facultății.

Este necesar să depuneți actele pentru lunile : octombrie 2022, noiembrie 2022 și decembrie 2022.

Se va avea în vedere : venitul net/ membru ≤ 1524 LEI

Nota: Pe adeverința de salariu să se specifice dacă salariatul beneficiază de tichete de masă sau nu și dacă da să fie trecută valoarea acestora.

Vă rugăm să veniți cu formularele completate: Cererea (anexa 6A sau 6B), Anexa 7 (completată de mână)  și formularul de verificare (anexa 9 - în cazul Bursei sociale pe bază de venit sau anexa 10, în cazul Bursei sociale medicale).

Regulamentul de burse poate fi consultat la link-ul:

https://www.utcluj.ro/media/page_document/157/regulament_burse_actualizat_31_oct_2018.pdf

ANEXE BURSE

Go back