Anunț mărire note

Cererile pentru măriri de note se depun online, la adresa de email: secretariat.litere@staff.utcluj.ro, sau la secretariatul Facultății de Litere, până cel târziu în 15 februarie 2024, ora 12:00.

Conform Regulamentului ECTS art. 7.15, studenții au dreptul la 4 măriri de notă pe an (2 gratuite, 2 cu taxă).

Studenții care vor să se prezinte la mai mult de două măriri pot să depună cererea doar însoțită de chitanță.

Go back