Cercuri studentesti

Cercuri stiintifice studentesti

1.Departamentul Filologie și Studii culturale

- Cercul STUDENSLATOR –– coordonator asist. univ. dr. Minodora Barbul
- Cercul studenţesc de onomastică – coordonator prof. univ. dr. habil. Oliviu Felecan
- Cercul de etnologie şi antropologie „Ioan Chiş Şter” – coordonatori: conf. univ. dr. Delia Suiogan, asistent universitar dr. Natalia Lazar
- Cercul de semiotică lingvistică – Σημείον – coordonatori: prof. univ. dr. habil. univ.dr. Daiana Felecan, conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman
- Cercul de Eminescologie - coordonator prof. univ. dr. habil. Cornel Munteanu
- Cercul de Gramatica normativă "Gheorghe Radu" – coordonator conf. univ. dr. Mircea Farcaş
- Cercul de Dialectologie "Victor Iancu"– coordonator conf. univ. dr. Mircea Farcaş
- Cerc de traduceri - coordonatori: conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman, conf. univ. dr. Bud Crina
- Cerc de Pedagogie PAIDEEA (DSPP) - coordonator lect. univ. dr. Alina Boja
- Cerc de Didactică aplicată (DSPP) - coordonator lect.univ. dr. Florina Achim

 

2.Departamentul Științe socio-umane, teologie și arte

- Cerc teologic – coordonator conf. univ. Ştefan Pomian
- Cerc de Tehnici de transpunere şi reconstrucţie vizuală a mediului urban - coordonator conf. univ. dr. Adrian Chira
- Cerc de Valori semantice ale temporalităţii regăsite în peisajul citadin băimărean - coordonator lector. univ. Ioan Anghel Negreanu
- Cerc de Structuri tipologice şi modele estetice în pictura contemporană de peisaj în Centrul Artistic Baia Mare - coordonator prof. univ. dr. Nicolae Suciu

Ansambluri, formatii studentesti - activitate culturala

1. Departamentul Filologie și Studii culturale

  • Ansamblul folcloric studenţesc Nord
  • Ansamblul de dansuri tradiţionale româneşti
  • Grupul vocal de muzică tradiţională românească

2. Departamentul Științe socio-umane, teologie și arte

  • Corul bărbătesc "Sf. Ioan Damaschinul"
  • Grupul vocal al Seminarului “Ep. Dr. Alexandru Rusu”
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter