Centre de cercetare
 1. Centrul de studii imagologice - cercetarea imaginarului literar şi social romanesc, director prof. univ. dr. George Achim.
 2. Centrul de cercetare interdiscplinară “Om şi cultură – ieri, azi şi mâine. Realitate, istorie şi mit”, director conf. univ. dr. Delia Suiogan
 3. Centrul de cercetare asupra propagandei, director: lector univ. dr.  Ligia Tomoiagă
 4. Centrul de cercetări socio- şi etnolingvistice, director conf. univ. dr. Ioan-Mircea Farcaş
 5. Centrul de onomastică, director: prof. univ. dr. habil. Oliviu Felecan
 6. Centrul de cercetare “Limbaje de specialitate”, director conf. univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman
 7. Centrul de cercetare Filosofie critică, practică, limbaj şi argumentare, director prof. univ. dr . Petru Dunca
 8. Centrul de cercetare teologică “Justinian Arhiepiscopul”, director conf. univ. dr. Paul Adrian
 9. Centrul de cercetare REI “Resursele expresive ale imaginii”, director prof. univ. dr.  Nicolae Suciu
 10. Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Migraţiei, director: lector univ. dr. Simion Belea
 11. Centrul de Cercetare şi analiză a problemelor sociale actuale, director lector univ. dr. Adriana Călăuz
 12. Centrul de cercetare “Comunicare, media, limbaj”, director lector univ. dr. Claudiu Farcaş