Centre de cercetare

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE ȘI STUDII CULTURALE

  1. Centre de cercetare

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, TEOLOGIE, ARTE

  1. Centrul de cercetare Filosofie critică, practică, limbaj și argumentare - director: prof. univ. dr. Petru Dunca
  2. Centrul de cercetare teologică “Justinian Arhiepiscopul” - director: conf. univ. dr. habil. Adrian Paul
  3. Centrul de cercetare REI “Resursele expresive ale imaginii” - director: conf. univ. dr. Adrian Vasile Chira
  4. Centrul de Documentare şi Cercetare în Domeniul Migraţiei - director: lector univ. dr. Simion Belea
  5. Centrul de Cercetare și analiză a problemelor sociale actuale - director: conf. univ. dr. Adriana Călăuz
  6. Centrul de cercetare “Comunicare, media, limbaj” - director: lector univ. dr. Claudiu Farcaș