Finalizare studii

1. Calendar finalizare studii

- 20-29.06.2022 – depunere lucrări la secretarii de comisii pentru scanarea antiplagiat

- 22-26.06.2022 – sesiune de consultații, restanțe, măriri – licență și masterat

- 27-30.06.2022 – înscriere licență și depunere lucrări de licență + masterat

PROBE

- 4-5 iulie 2022 – susținere licență, ora 9,00

- 6 iulie 2022 – afișare rezultate finale licență

- 6 iulie 2022 – ora 9,00 – susținerea disertației – MASTERAT

- 7 iulie 2022 – afișare rezultate finale masterat

 

2. Informații / documente utile

- Fișă de lichidare

 

- Regulament finalizare studii

- Procedura operațională verificare anti-plagiat

- Declarație de autenticitate

- Declarație de conformitate

- Raport constatarea originalității

- Referat asupra lucrării de licență (pentru coordonatori)

 

3. Redactarea lucrării

3.1. Ghid de redactare

- Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

3.2. Coperta, pagina de titlu:

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)