Finalizare studii

FINALIZARE STUDII

 

Adrese e-mail secretari comisii finalizare studii

 

1. Calendar finalizare studii

28.08. – 03.09.2023- sesiune de consultații, restanțe, măriri – licență și masterat

28.08. – 04.09.2023 – depunere lucrări la secretarii de comisii pentru scanarea antiplagiat

04 – 05.09.2023 – înscriere licență și depunere lucrări de licență + masterat

PROBE LICENȚĂ

6 septembrie 2023 – susținere licență, ora 9,00

7 septembrie 2023 – afișare rezultate finale licență

PROBE MASTERAT

7 septembrie 2023 - ora 9,00 – susținerea disertației – MASTERAT, cu excepția LRCE

8 septembrie 2023 - ora 9,00 – susținerea disertației – MASTERAT LRCE

8 septembrie 2023 – afișare rezultate finale masterat

2. Informații / documente utile

- Fișă de lichidare

 

- Regulament finalizare studii

- Procedura operațională verificare anti-plagiat

- Declarație de autenticitate

- Declarație de conformitate

- Raport constatarea originalității

- Referat asupra lucrării de licență (pentru coordonatori)

 

3. Acte necesare pentru înscriere

Nivel LICENȚĂ

- Fișa de înscriere
- copie după certificatul de naștere + copie CI
- 2 poze ¾ puse într-un plic, care se sigilează și se scrie pe plic numele, specializarea și promoția
- lucrarea tipărită și legată (1 exemplar)
- lucrarea în format electronic pe CD

Nivel MASTERAT

- Fișa de înscriere
- copie după certificatul de naștere + copie CI
- lucrarea tipărită și legată (1 exemplar)
- lucrarea în format electronic pe CD

4. Redactarea lucrării

4.1. Ghid de redactare

- Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

4.2. Coperta, pagina de titlu:

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)