Finalizare studii

FINALIZARE STUDII - SEPTEMBRIE 2022

PROGRAMAREA PE SĂLI !

- LICENȚĂ (1 septembrie)

- MASTERAT (2 septembrie)

1. Calendar finalizare studii

- 29-30.08.2022 – depunere lucrări la secretarii de comisii pentru scanarea antiplagiat (prin e-mail - aici lista cu adrese)

- 30-31.08.2022, 9.00-12.00 – înscriere licență și depunere lucrări de licență + masterat

PROBE

- 1.09.2022 – ora 9,00susținere licență,

- 2.09.2022 – afișare rezultate finale licență

- 2.09.2022 – ora 9,00 – susținerea disertației – MASTERAT

- 3.09.2022 – afișare rezultate finale masterat

 

2. Informații / documente utile

- Fișă de lichidare

 

- Regulament finalizare studii

- Procedura operațională verificare anti-plagiat

- Declarație de autenticitate

- Declarație de conformitate

- Raport constatarea originalității

- Referat asupra lucrării de licență (pentru coordonatori)

 

3. Acte necesare pentru înscriere

- Fișa de înscriere
- copie după certificatul de naştere + copie CI
- 2 poze ¾ puse într-un plic, care se sigiliează şi se scrie pe plic numele, specializarea și promoția
- lucrarea în format electronic pe CD

4. Redactarea lucrării

4.1. Ghid de redactare

- Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

4.2. Coperta, pagina de titlu:

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)