Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la Facultatea de Litere - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Litere
Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România

Decanat: Tel. 0262.276.305
Secretariat: Tel. 0262.276.305
Email: contact@litere.utcluj.ro

Finalizare studii

Planificare examene - finalizare studii 2019

 

Planificare examene de finalizare a studiilor Licență - Master
sesiunea septembrie 2019

10 septembrie 2019, între orele 09,00 - 15,00 - înscriere licenţă şi depunere lucrări de licenţă, înscriere şi depunere lucrări de disertaţie

 

PROBA 1

11 septembrie 2019 - examen scris - ora 9,00

12 septembrie 2019:

- ora 09,00 - 11,00 - afişare rezultate iniţiale

- ora 11,00 - 13,00 - depunere contestaţii

- ora 13,00 - 15,00 - rezolvare contestaţii

- ora 16,00 - afişare rezultate finale

 

PROBA 2

13 septembrie 2019 - susţinere licenţă, ora 9,00

14 septembrie 2019 - afișare rezultate finale licență

 

12 septembrie 2019 - ora 9,00 - susţinerea disertaţiei – MASTERAT

 

Tematica pentru proba scrisa

Asistență socială

Etnologie

Filosofie

Jurnalism

Limba și literatura franceză

Limba și literatura română

Limbi moderne aplicate

Literatura engleză

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Teologie ortodoxă

Acte necesare pentru înscrierea la licență:

- fişa de înscriere – se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
- fişa de lichidare - se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
- copie după certificatul de naştere + CI
- dovada de la bibliotecă (pentru specializările TOD, TOP şi AS dovadă şi de la biblioteca de pe Crişan)
- pentru cei care stau la cămin adeverinţă de la administratorul căminului
- 2 poze ¾ puse într-un plic, care se sigiliează şi se scrie numele pe plic

Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)

- Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență/disertație (document Word, editabil)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter
" "