Logo Facultatea de Litere

Bine ati venit la Facultatea de Litere - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Litere
Adresa: Str. Victoriei, nr.76, 430122 Baia Mare, România

Decanat: Tel. 0262.276.305
Secretariat: Tel. 0262.276.305
Email: contact@litere.utcluj.ro

Finalizare studii

Planificare examene - finalizare studii 2018


Programarea pe săli a susținerii disertațiilor de masterat, sesiunea iulie 2018

 

Programarea pe săli a susținerii lucrărilor de licență, sesiunea iulie 2018

 

Programarea pe săli a susținerii probelor scrise la examenul de licență, sesiunea iulie 2018

 

25.06.–26.06.2018 – prelucrare date cataloage după sesiunea de examene
27.06.–29.06.2018 – sesiune de consultații, restanțe, măriri
27.06.–29.06.2018 – sesiune de restanțe masterat
30.06.–01.07.2018 – prelucrare date cataloage după restanțe și măriri
02.07.–03.07.2018 – înscriere licenţă și depunere lucrări de licență
03.07.–05.07.2018 – înscriere și depunere lucrări de masterat

 

PROBA 1 - Desfăşurarea probei scrise la examenul de licenţă – 2018

04 iulie 2018, ora 9.00 – examen scris
05 iulie 2018:
- orele 9,00 – 11,00 – afișare rezultate inițiale
- ora 11,00 – 13,00 – depunere contestaţii
- ora 13,00 – 15,00 – rezolvare contestații
- ora 16,00 – afișare rezultate finale

PROBA 2

06 iulie 2018 – susţinere licenţă, ora 9,00
07 iulie 2018 – afişare rezultate finale licenţă
07 iulie 2018 – ora 9,00 – susţinerea disertaţiei – MASTERAT
09 iulie 2018 – afișare rezultate finale masterat

Tematica pentru proba scrisa, 2018

Asistență socială

Etnologie

Filosofie

Jurnalism

Limba și literatura franceză

Limba și literatura română

Limbi moderne aplicate

Literatura engleză

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Teologie ortodoxă

Acte necesare pentru înscrierea la licență:

- fişa de înscriere – se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
- fişa de lichidare - se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
- copie după certificatul de naştere + CI
- dovada de la bibliotecă (pentru specializările TOD, TOP şi AS dovadă şi de la biblioteca de pe Crişan)
- pentru cei care stau la cămin adeverinţă de la administratorul căminului
- 2 poze ¾ puse într-un plic, care se sigiliează şi se scrie numele pe plic

Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)

- Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență/disertație (document Word, editabil)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter