Finalizare studii

FINALIZARE STUDII

 

1. Calendar finalizare studii

19.06. – 29.06.2023 – depunere lucrări la secretarii de comisii pentru scanarea antiplagiat

28.06.-2.07.2023- sesiune de consultații, restanțe, măriri – licență și masterat

27.06 - 30.06.2023 – înscriere licenţă și depunere lucrări de licență + masterat

PROBE

4 - 5 iulie 2023 – susţinere licenţă, ora 9,00

6 iulie 2023 – afişare rezultate finale licenţă

6 iulie 2023 - ora 9,00 – susţinerea disertaţiei – MASTERAT

7 iulie 2023 – afișare rezultate finale masterat

2. Informații / documente utile

- Fișă de lichidare

 

- Regulament finalizare studii

- Procedura operațională verificare anti-plagiat

- Declarație de autenticitate

- Declarație de conformitate

- Raport constatarea originalității

- Referat asupra lucrării de licență (pentru coordonatori)

 

3. Acte necesare pentru înscriere

- Fișa de înscriere
- copie după certificatul de naştere + copie CI
- 2 poze ¾ puse într-un plic, care se sigiliează şi se scrie pe plic numele, specializarea și promoția
- lucrarea în format electronic pe CD

4. Redactarea lucrării

4.1. Ghid de redactare

- Ghid de redactare a lucrării de licență / disertației de masterat

4.2. Coperta, pagina de titlu:

- Model copertă lucrare licență (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu lucrare de licență (document Word, editabil)
- Model copertă disertație de masterat (document Word, editabil)
- Model pagină de titlu disertație de masterat (document Word, editabil)