Facultatea de Litere urmărește să pună în concordanță obiectivele sale academice cu cerințele unei societăți bazate pe cunoaștere și educație permanentă, pe participare colectivă, transparență, eficiență și responsabilitate, pe calitatea tuturor acțiunilor întreprinse în cadrul și pentru buna funcționare a acesteia. Misiunea Facultății de Litere vizează crearea condițiilor, exersarea și finalizarea actului de formare filologică, teologică, filosofică, artistică și pedagogică a generațiilor de studenți integrați într-o societate în care cunoașterea și educația permanentă sunt caracteristici fundamentale. Printr-o participare conjugată a angajaților săi, facultatea urmărește să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficiență, într-o totală transparență a demersului educațional general și particular, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui angajat și a fiecărui student.

Misiunea facultății este didactică și de cercetare științifică

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea de viitori profesori de limba și literatura română, de limbi moderne, de religie, de filosofie, de specialiști în traducere și asistență socială, de lucrători în mass-media și de artiști plastici, acestea în concordanță cu necesarul de specialiști în domeniile amintite, raportându-ne, în primul rând, la zona acoperită de județele din nord-vestul țării. Specialiștii pregătiți de Facultatea de Litere au ocupat până în prezent locuri de muncă în învățământul din zonă, la firmele economice, în sistemul mass-media și în sistemul de ocrotire socială. În general, necesarul de specialiști în aceste domenii, cel puțin pentru zonele rurale, este încă destul de mare pentru a fi nevoie de menținerea dinamicii locurilor de admitere la specializările facultății.

Misiunea de cercetare științifică a facultății constă în valorificarea potențialului științific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultății. Aceasta se realizează prin activitatea de cercetare științifică și de publicare, prin prezentarea rezultatelor cercetării și a experienței științifice acumulate. Cercetarea se face pe baze contractuale sau necontractuale, în colective de cercetare sau individual. Ele vizează teoria științifica a domeniilor filologice, studiul filologic asupra limbii sau literaturii, didactica disciplinelor filologice și teologice, studii de pedagogie, filosofie, teologie, științe ale comunicării etc. Rezultatele acestor cercetări sunt valorificate prin publicare și prin prezentare în cadrul manifestărilor științifice din țară și din străinătate. Publicarea unor manuale, cursuri, cărți de specialitate, îndrumătoare, reprezintă o parte din misiunea de a face cunoscute rezultatele cercetărilor științifice individuale și de grup din cadrul facultății.

O misiune permanentă a Facultății de Litere este de a antrena studenții în activitatea de cercetare științifică, cu formarea abilităților necesare. Cercetarea științifică studențească este valorificată atât în activitatea cercurilor științifice, cât și cu prilejul manifestărilor științifice studențești din țară și din străinătate. Lucrările valoroase, premiate la sesiunile anuale, sunt publicate în revista studențească NORD.