Fișele disciplinelor - Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)