I. Descriere

În 1961 se înființa la Baia Mare Institutul Pedagogic, format din trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică și Facultatea de Ştiințe biologice și agricole. În 1974, Institutul Pedagogic este inclus, cu cele trei facultăți, în Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare, trecându-se de la învățământul de 3 ani la cel de 4 ani. În 1986, Facultatea de Filologie își întrerupe temporar activitatea, datorită sistării locurilor. În 1990 își reia activitatea și, din 1991, împreună cu Facultatea de Ştiințe, formează Facultatea de Litere și Ştiințe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității, care își va lua numele de Universitatea de Nord Baia Mare. Începând cu 2012, Universitatea de Nord din Baia Mare devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Evoluția facultății este semnificativă, dacă luăm în considerare faptul ca numărul de specializări a evoluat de la 2, câte erau în 1984, la 15 specializări la nivel de licență, 12 specializări la nivel de masterat și 2 școli doctorale, câte sunt în 2013. Numărul de studenți a crescut de la 25, în 1961, la 1292 de studenți și 50 de doctoranzi în 2013, iar numărul profesorilor titulari de la 5 la 65.

De-a lungul timpului, cu ocazia unor prestigioase manifestări științifice naționale, personalități de prim rang ale vieții științifice au vizitat instituția, au ținut conferințe, au participat la activitățile organizate. Amintim pe Iorgu Iordan, Alexandru Graur, Emil Petrovici, Dimitrie Macrea, Gheorghe Bulgăr, Alexandru Surdu ş.a.

Facultatea de Litere din Baia Mare continuă tradiţia Institutului Pedagogic de 3 ani înfiinţat în 1961, care, în 1974 va trece la învăţământ superior de 4 ani. În urma afilierii, din 2012, a Universităţii de Nord la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, devine parte componentă a acesteia, filologii băimăreni având, astfel,  oportunitatea de a fi absolvenţii unei facultăţi care aparţine unei universităţi clasate pe locul al patrulea în ţară. Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activităţile social-profesionale.

II. Programe de studii

În spaţiile primitoare şi moderne de învăţământ, Facultatea de Litere oferă 12 specializări  acreditate cu nivel înalt de încredere, la nivel de licenţă, după cum urmează: Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză; Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză; Limba şi literatura română; Limbi moderne aplicate (engleză - franceză / germană); Etnologie; Jurnalism; Filosofie; Asistenţă socială; Comunicare și relații publice; Teologie ortodoxă pastorală; Arte plastice. Pictură; Pedagogia învățământului primar și preșcolar (acreditare provizorie).

La nivel de studii masterale, 10 specializări vin să completeze experienţele şi cunoştinţele de la nivelul licenţă: Literatura română şi modernismul european; Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare); Studii canadiene; Etnoturism / Etnologia şi turismul cultural; Teologie şi spiritualitate europeană; Literatură engleză pentru copii şi tineret; Limba franceză în traducere specializată; Drepturile omului; Asistenţa şi incluziunea socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităiți; Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană

Cele două niveluri, licenţă şi masterat, pot fi completate la cel mai înalt nivel academic, prin studiile de doctorat din cadrul Şcolii doctorale existente în Facultatea de Litere pe două ramuri: filologie şi filosofie.

III. Cercetare

În cadrul facultății se desfășoară și o bogată activitate de cercetare. Principalele teme de cercetare sunt: Aspecte ale imaginarului românesc literar şi social din secolul al XX-lea; Onomastică şi lingvistică – Comunicarea lingvistică în domeniul socio-economic şi de afaceri; Funktionsverbgefüge in den deutschen Fachsprachen, ihre rumänischen Entsprechungen und Übersetzbarkeit ins Rumänische, Dicţionar explicativ ilustrat român-francez-englez de termeni din domeniul religie; Exploring Professional Communication (Business English & English for Engineering); Interculturalitate şi rolul minorităţilor în conservarea identităţii culturale zonale; Orientări în fantasticul românesc şi universal; Evoluții și provocări în abordarea filosofică a inteligenței artificiale; Negocierea şi medierea conflictelor; Drept constituţional şi instituţii politice; Cogniţii sociale şi emoţiile morale şi rolul lor ȋn generarea comportamentelor  sociale; Semiotica limbajului cinematografic; Comunicarea în leadership – eficienţă şi principii; Consiliere şi orientare profesională - drumul către succesul profesional;Facilitarea inserţiei sociale a persoanelor cu vulnerabilitate; Agresivitatea școlară; Biserica creştină şi globalizarea; Structuri tipologice şi modele estetice în pictura de peisaj; Morfologia elementelor de limbaj plastic în peisajul fantastic.