Fișele disciplinelor

Anul universitar 2021-2022

 

CICLUL I (LICENȚĂ)

 

Domeniu

Fișele disciplinelor pe programe de studiu
Limbă și literatură Limba și literatura română
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză)
Limbi moderne aplicate (engleză-germană)
Studii culturale Etnologie
Filosofie Filosofie
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice
Jurnalism
Asistență socială Asistență socială
Teologie Teologie ortodoxă pastorală
Arte vizuale Arte plastice (Pictură)
Științele educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar

CICLUL II (MASTERAT)

 

Domeniu Fișele disciplinelor pe programe de studiu
Limbă și literatură Literatura română şi modernismul european
Limba română în context european
Literatura engleză pentru copii şi tineret
Limbi moderne aplicate Limba franceză în traducere specializată
Studii culturale Etnoturism - Etnologia şi turismul cultural
Filosofie Drepturile omului
Asistență socială Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi
Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană
Arte vizuale Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană