Domenii și specializări

Departamentul

Domenii de licență

Domenii de master

Specializări

 

 

 

 

FILOLOGIE ȘI STUDII CULTURALE

Limbă şi literatura

 

Limba și literatura română (LLR)

Limba și literatura română – O limbă și literatură străină (engleză, franceză) (LRE/LRF)

 Limbi moderne aplicate

 

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) (LMA)

 

Filologie

Literatura română şi modernismul european (LRME)

Limba română în context european (LRCE)

Literatura engleză pentru copii şi tineret (LECT)

Limba franceză în traduceri specializate (LFTS)

Studii culturale

 

Etnologie (ETN)

 

Studii Culturale

Etnoturism - Etnologia şi turismul cultural (ETT)

Științe ale educației

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

 

 

Științe ale educației

Construcție și inovare curriculară (CIC)

 

 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, TEOLOGIE, ARTE

Filosofie

 

Filosofie (F)

 

Filosofie

Drepturile omului (DO)

Științe ale comunicării

 

Comunicare și relații publice (CRP)

 

Jurnalism (J)

Teologie

 

Teologie ortodoxă pastorală (TOP)

 

Teologie

Teologie creștină și spiritualitate europeană (TCSE)

Asistenţă socială

 

Asistenţă socială (AS)

 

Sociologie

Asistență și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități (AISVPD)

Arte vizuale

 

Arte plastice (Pictură) (AP)

 

Arte vizuale

Pictură. Concept și imagine (PCI) /
Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană (VPRIC)

 

Școala Doctorală UTCN

Domeniul - Științe umaniste. Programe doctorale:

Filologie

Filosofie